Diabetes

Har du brug for støtte i forbindelse med diabetes, enten fordi du selv har diabetes eller er pårørende, kan du booke en samtale på online booking eller kontakte mig på mail:  clea@psykologcleabruun.dk

Indholdsfortegnelse

Psykologi og diabetes

Jeg har i en lang årrække arbejdet som diabetespsykolog. Det vil sige, at jeg er psykolog med særligt speciale i diabetes og kronisk sygdom.

Jeg har udgivet en psykologisk håndbog om at få et godt liv med diabetes, ’Et bedre liv med diabetes’ – og har også skrevet et ph.d.-projekt, der handler om type 1 diabetes hos unge voksne.

Jeg kan yde støtte i forbindelse med det chok, der kan opstå i forbindelse med en diagnose, men også rådgivning og bistand i forbindelse med udfordringer efter mange år med en kronisk sygdom.

Jeg vil gerne medvirke til, at du kan få en høj livskvalitet og en god hverdag med sygdommen. Du kan få værktøjer til at håndtere stress, angst og depression. Du kan få støtte til at genfinde dine ressourcer – eller opdage nye. Du kan også få hjælp til at omlægge dine vaner – i forhold til fx kost eller motion.

Hvis du er forælder til et barn eller en ung med diabetes, kan du få støtte og et samtalerum, hvor der er plads til dig.

Hvis du er ung, kan du kan også få en samtalepartner, der forstår sygdommen – og som ikke er din mor eller far.

Diabetes-stress

Diabetes-stress er en betegnelse, der dækker over en lang række psykologiske reaktioner. For eksempel vedvarende stress i forbindelse med blodsukre, frustrationer, dårlig samvittighed, skamfølelse, vedvarende uro, bekymringer, overdreven vrede, osv.

Diabetes-stress kan påvirke overskuddet i hverdagen negativt og kan gøre det sværere at passe diabetes. Desuden kan diabetes-stress føre til depression og angst.

Det er ikke kun mennesker der selv har diabetes, der kan udvikle diabetes-stress. Du har også øget risiko for at udvikle diabetes stress, hvis du er pårørende eller på anden måde tæt på en person med diabetes. Det gælder selvfølgelig i høj grad forældre til et barn med diabetes.

Heldigvis er det muligt at mindske diabetes-stress.

Første skridt er ofte at erkende, at der er svære følelser og tanker i forbindelse med sygdommen.

Andet skridt vil ofte være at sætte systematisk fokus på, hvordan følelser og tanker kan håndteres. Samtaler med en psykolog kan hjælpe dig til at se nye perspektiver i forhold til diabetes.

Du kan fx. få støtte til at komme ud en stress-spiral. Det kan også være, at du simpelthen har brug for et rum, hvor du kan få talt om de udfordringer, som omgivelserne uden sygdommen ikke altid forstår. At dele det er vanskeligt med et andet menneske, kan faktisk i sig selv være stress-dæmpende.

Målsætningen er mindre diabetes-stress og en højere livskvalitet med diabetes.

Forældre til børn med diabetes

Når et barn i familien får konstateret diabetes betyder det nye krav og udfordringer til forældrerollen. Bekymring, ængstelse, stress og træthed er normale reaktioner, som mange forældre i perioder kan opleve.

Samtaler hos en psykolog kan give et nødvendigt rum for de mange forskellige følelser, det kan give at have et barn med en kronisk sygdom.

Desuden kan samtaler hos en psykolog give værktøjer til at håndtere hverdagens øgede krav og de mange følelser, der kan opstå i forbindelse med diabetes.

Jeg tilbyder individuelle forældresamtaler, parsamtaler og forældregrupper.